.


Kviečiame bendradarbiauti

Klausimams ir pasiūlymams
Kontaktai šioje srityje

Spausdinti
Nusiųsti nuorodą

Jūs esate patyręs (-usi) vertėjas (-a) ir norėtumėte su mumis bendradarbiauti?

Prašome atsiųsti el. paštu vertimai@rodiklis.lt trumpą aprašymą apie save
(vardą, pavardę, telefono numerį, specializaciją), pateikite savo, kaip
vertėjo, patirtį apibūdinančių faktų (studijos, darbovietės, užsakovai ir pan.).
Mes Jums iš karto išsiųsime atlikti bandomąjį vertimą.
Po to susitiksime ir aptarsime bendradarbiavimo sąlygas.

   
Redagavimas ir straipsnių rašymas
Kviečiame bendradarbiauti