.


Redagavimas ir straipsnių rašymas

Klausimams ir pasiūlymams
Kontaktai šioje srityje

Spausdinti
Nusiųsti nuorodą

REDAGAVIMO IR STRAIPSNIŲ RAŠYMO ĮKAINIAI,

Sėkmingos reklamos paslaptis – tai ne tik įdomi idėja, geras maketas,
bet ir taisyklinga kalba. Geras teksto stilius – tai įmonės įvaizdžio dalis.

Taigi jei norite, kad Jūsų reklama būtų patraukli, atsiųskite tekstą,
o mes pasirūpinsime jo taisyklingumu.

PASLAUGA KIEKIS FORMATAS KAINA
Teksto redagavimas A4 lapas Tekstinis dokumentas
(doc. formatas)
30–35 Lt*
Teksto redagavimas

A4 lapas Sumaketuotas dokumentas
(pdf., jpg. ar kt. formatas; pastabos pateikiamos atskiru dokumentu)
45–50 Lt **
Straipsnių rašymas ~ 1,5 A4 lapo   300–350 Lt

* - Kaina mažinama/didinama atitinkamai pagal teksto kiekį ir sudėtingumą 
** - Kaina mažinama/didinama atitinkamai pagal teksto kiekį ir sudėtingumą

 


ļæ½iame puslapyje kainos be PVM
   
Redagavimas ir straipsnių rašymas
Kviečiame bendradarbiauti